Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů na webu www.iget.eu

Aplikace iGET iGET SECURITY M4 a iGET M5

Aplikace iGET iGET HOME

Podmínky ochrany osobních údajů na webu www.iget.eu:

Osobní údaje shromažďuje společnost INTELEK.CZ s.r.o., IČ 14089459, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 360411 (dále jen „INTELEK“ nebo „společnost“).

Email: gdpr@pass.cz

INTELEK prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. 

Návštěvník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat a být zapomenut. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu je možné provést elektronicky e-mailem s odvoláním souhlasu zaslaným na adresu gdpr@pass.cz.

Návštěvník je oprávněn podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje zpracovávané společností pocházejí výlučně přímo od návštěvníků a jejich zpracování je prováděno automatizovaně bez dalšího profilování. Potvrzením podmínek návštěvník souhlasí s použitím osobních údajů k marketingovým účelům společnosti, jejich kontakty (adresy, jména, příjmení, e-mailové adresy) jsou vedeny odděleně.

INTELEK postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně návštěvníkem společnosti za účelem odeslání formulářového dotazu, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony a platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a od 25.5.2018 v souladu s GDPR.

Osobní údaje shromažďuje společnost INTELEK.CZ s.r.o., IČ 14089459, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 360411

Email: gdpr@pass.cz

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, bez předání Vašich osobních údajů by nemohlo dojít k odeslání kontaktního formuláře.

Reklamním společnostem:
Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads
Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
Seznam.cz, a.s., IČO 26168685;
 

Zásady ochrany osobních údajů aplikace iGET SECURITY M4 a iGET M5
Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují zpracování osobních údajů prováděné obchodní společností INTELEK spol. s r.o., IČ: 4944611, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12338, nově přejmenovanou na INTELEK servis s. r.o., IČ: 4944611, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 353200 a nástupnické obchodní společnosti INTELEK.CZ s.r.o., IČ 14089459, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 360411 (dále jen „INTELEK“ nebo „společnost“) v souvislosti s užíváním mobilní aplikace iGET SECURITY M4 a iGET M5 (dále jen „aplikace“).

INTELEK respektuje Vaše právo na soukromí. Pokud budete využívat aplikaci, navštívíte naše webové stránky nebo pokud s námi budete jiným způsobem komunikovat elektronickou cestou, vždy provedeme veškerá nutná opatření a uděláme maximum pro to, abychom Vaše osobní údaje zabezpečili. Námi prováděné zpracování osobních údajů bude vždy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“ nebo „GDPR“) a v souladu zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jako „ZOOÚ“).

INTELEK se zavazuje, že veškeré osobní údaje shromážděné od osob, které používají naši aplikaci a využívají naše on-line zařízení a služby, bude uchovávat v pravdivé podobě, důvěrně a bezpečně, a to pouze v níže uvedeném rozsahu, za níže uvedenými účely a po níže uvedenou dobu. Zásady tohoto zpracování můžete dále nalézt také v tomto dokumentu.

Jaké osobní údaje o Vás uchováváme?
Vaše osobní údaje zpracovává INTELEK pouze na základě zákonného či smluvního oprávnění, poskytnutého souhlasu nebo oprávněného zájmu. Nemáte žádnou povinnost nám osobní údaje jakéhokoliv druhu poskytovat, ovšem upozorňujeme, že pokud tak odmítnete učinit, může se stát, že Vám nebude dovoleno využívání určitých funkcí webu nebo služeb, které na poskytnutí těchto údajů závisí. INTELEK použije Vámi poskytnuté osobní údaje vždy pouze v níže vyjmenovaném rozsahu:
- Přihlašovací údaje a osobní identifikační údaje (jméno, příjmení, uživatelské jméno) za účelem vytvoření uživatelského účtu a přihlašování do aplikace, jakož také pomoci při provozování naší aplikace, a aby zajistila poskytování služeb, které potřebujete a požadujete. Někdy můžeme považovat za nezbytné používat osobní identifikační údaje jako prostředek k tomu, abychom Vás informovali o dalších možných produktech a/nebo službách, které může společnost INTELEK nabízet;
- Emailová adresa za účelem přihlašování do aplikace. Příležitostně můžeme použít Vaši e-mailovou adresu za účely marketingovými, nebo abychom Vám zaslali oznámení týkající se nových služeb nabízených na naší stránce nebo naší aplikací, které považujeme za důležité. Také Vás můžeme kontaktovat za účelem účasti v průzkumech a/nebo dotaznících týkajících se Vašeho názoru na současné nebo možné budoucí služby, které můžeme nabízet. Pokud si nebudete přát tato oznámení dostávat, můžete jejich zasílání odhlásit při registraci nebo kliknutím na odkaz odhlášení v e-mailové komunikaci, i když si vyhrazujeme právo i nadále zasílat oznámení o Vašem účtu;
- Telefonní číslo za účelem přihlašování do aplikace.

Při používání aplikace iGET SECURITY M4 a iGET M5 můžeme shromažďovat a ukládat informace (včetně osobních údajů) lokálně na Vašem zařízení v datové mezipaměti aplikace.

Jak zpracováváme Vaše údaje během používání aplikace iGET SECURITY M4 a iGET M5
Pokud s tím budete souhlasit, můžete si pro zkvalitnění námi poskytovaných služeb vytvořit vlastní uživatelský účet. Při jeho vytváření budete požádáni o přihlášení k již existujícímu účtu nebo o zadání nových přihlašovacích údajů. Údaje zadané při registraci se ukládají na cloudovém úložišti společnosti Google Belgium nv, Chaussée d'Etterbeek, 180, 1040 Bruxelles Belgium kde je ověřeno, zda-li Vámi zadané přihlašovací údaje již nejsou využívány. V případě, že některý z Vámi zadaných údajů není využíván, bude Vám vytvořen nový uživatelský účet, ke kterému budou na cloudovém úložišti uložena data Vámi zadaná při registraci. Vytvořený uživatelský účet dále komunikuje s aplikací a Vaším zařízením, a to za účelem ukládání nastavení a řízení alarmu M4 a M5 atd.
Všichni uživatelé a/nebo návštěvníci našich aplikací mají možnost od nás přestat přijímat zprávy a/nebo si vyhradit právo přestat přijímat zprávy prostřednictvím e-mailu nebo newsletteru. Chcete-li ukončit používání naší aplikace nebo se z ní odhlásit, zašlete na naši adresu e-mail s žádostí o odhlášení.

Jaké jsou právní tituly zpracování Vašich osobních údajů?
Vaše přihlašovací údaje a údaje o konkrétním zařízení zpracováváme z důvodu uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností. Přihlašovací údaje potřebujeme k tomu, abychom Vás mohli identifikovat a poskytnout Vám služby cloudového úložiště, na kterém ukládáme Vaše nastavení. Přihlašování slouží rovněž k tomu, abychom zabezpečili přístup k Vašemu alarmu.

Na základě oprávněného zájmu společnosti, popřípadě Vámi uděleného souhlasu, Vám rovněž můžeme posílat novinky o službách, které u nás využíváte. Pokud se tedy např. registrujete v mobilní aplikaci iGET SECURITY M4 a iGET M5, budeme Vám posílat novinky týkající se aplikace iGET SECURITY M4 a iGET M5. Odběr novinek a další marketingové komunikace však můžete kdykoli zrušit (nebo upravit rozsah) přes odkaz v každé naší zasílané zprávě.

V některých případech Vás můžeme požádat o udělení souhlasu s konkrétním způsobem zpracování osobních údajů. Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat zasláním emailu na kontaktní adresu.

Komu sdělujeme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost. Osobní údaje bude společnost zpracovávat manuálně i automaticky, osobně či prostřednictvím svých zaměstnanců.

Vaše osobní údaje může společnost za výše uvedenými účely předat dalším zpracovatelům, aby pro společnost provedli jejich zpracování. Těmito zpracovateli jsou:
- provozovatel cloudového úložiště Google Belgium nv, Chaussée d'Etterbeek, 180, 1040 Bruxelles Belgium.

Vyhrazujeme si právo převést všechny Vaše osobní údaje, které máme k dispozici, na nástupnickou organizaci v případě fúze, akvizice, konkurzu či jiného prodeje veškerého majetku nebo jeho části.

Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje uchováváme vždy pouze po dobu, která je nezbytná k tomu, proč jsme Vaše údaje získali. Typicky to bude po dobu, kdy Vám poskytujeme službu nebo ve lhůtě, kterou nám pro jejich uchovávání předepisuje právní předpis. V případě, že máme Vaše údaje, protože jste s tím dobrovolně souhlasili, budeme s nimi pracovat po dobu trvání Vašeho souhlasu, ledaže souhlas dříve odvoláte.

Pro účely přímého marketingu budou osobní údaje zpracovány po dobu 5 let od ukončení poskytování služeb.

Osobní údaje osob mladších 16 let
Naše aplikace není určena pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může naši aplikaci používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas její zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?
Vaše osobní údaje jsou pod naší stálou fyzickou, elektronickou i procesní kontrolou. Používáme k jejich zabezpečení moderní kontrolní, technické a bezpečnostní mechanismy, abychom Vašim údajům mohli poskytnout maximální možnou ochranu před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, i před jiným možným zneužitím.

Všichni, kdo s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázáni přísnou zákonnou a/nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám. Dodržování těchto povinností včetně dodržování bezpečnostních požadavků pravidelně kontrolujeme interně i u našich dodavatelů, abychom Vám mohli zajistit maximální jistotu dobře ochráněných dat.

Veškerá komunikace mezi aplikací nainstalovanou na Vašem zařízení a cloudovým úložištěm probíhá v šifrované podobě.

Mějte však na paměti, že ani ty nejlepší bezpečnostní opatření nemohou zcela eliminovat všechna rizika. Jakékoliv údaje zveřejněné on-line jsou náchylné ke krádeži a zneužití neoprávněnými třetími osobami. Nemůžeme zaručit, že Vaše osobní údaje si zobrazí pouze oprávněné osoby. Neneseme žádnou odpovědnost, pokud třetí strana obejde jakékoliv nastavení ochrany osobních údajů nebo bezpečnostní opatření.

Vaše práva
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
-    právo na přístup k osobním údajům;
-    právo na opravu;
-    právo na výmaz („právo být zapomenut“);
-    právo na omezení zpracování údajů;
-    právo vznést námitku proti zpracování;
-    právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud
-    již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
-    zpracování je protiprávní,
-    vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
-    nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme ít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Změny Zásad ochrany osobních údajů
Společnost INTELEK si vyhrazuje právo aktualizovat a/nebo změnit podmínky našich zásad ochrany osobních údajů, a jako takové tyto změny zveřejníme na domovské stránce našeho webu na adrese www.iget.eu, takže uživatelé a/nebo návštěvníci vždy vědí, jaký typ informací shromažďujeme, jak s nimi bude nakládáno a za jakých okolností, pokud vůbec, tyto informace můžeme zveřejnit. Pokud se kdykoliv rozhodneme, že budeme jakékoliv osobně identifikovatelné informace vést v evidenci, a to způsobem značně odlišným od toho, který byl stanoven při získání těchto informací, uživatel nebo uživatelé budou okamžitě informováni emailem. Uživatelé mají v tu chvíli možnost rozhodnout, zda povolit, či nepovolit využití svých údajů tímto odlišným způsobem.

Jak nás kontaktovat
Máte-li jakékoliv dotazy či obavy ohledně Zpracování osobních údajů týkající se naší aplikace, neváhejte nás kontaktovat na následujícím e-mailu, telefonním čísle nebo poštovní adrese.
Email: gdpr@pass.cz
Poštovní adresa: INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno, Česká Republika.
Vaše osobní údaje uchováváme důvěrně a bezpečně – a kontrolu nad nimi máte Vy.

Závěrečná ustanovení
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese gdpr@pass.cz nebo dopisem na kontaktní adrese INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, Černovice, 627 00 Brno, Česká Republika.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 8.9.2017.

 

Zásady ochrany osobních údajů aplikace iGET HOME
Poslední aktualizace: 8. srpna 2021
Datum účinnosti: 1. září 2021

Společnost INTELEK spol. s r.o., IČ: 4944611, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12338, nově přejmenovanou na INTELEK servis s. r.o., IČ: 4944611, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 353200 a nástupnické obchodní společnosti INTELEK.CZ s.r.o., IČ 14089459, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 360411 (dále jen „INTELEK“ nebo „společnost“) a její dceřiné společnosti ("my", "nás", "naše", "INTELEK spol. s r.o.") se zavazují chránit vaše soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů v oblasti zabezpečení domácnosti (dále jen "Zásady") popisují naše postupy v souvislosti s ochranou informací o osobních údajích, které zpracováváme prostřednictvím vašeho individuálního používání následujících služeb, produktů a souvisejících mobilních aplikací (dále společně jen "Produkty").
Než začnete naše Produkty používat, pečlivě si tyto Zásady přečtěte a pochopte naše účely a postupy shromažďování, zpracování vašich Osobních údajů, včetně toho, jak Osobní údaje používáme, ukládáme, sdílíme a předáváme. V Zásadách rovněž naleznete způsoby, jak realizovat svá práva na přístup, aktualizaci, odstranění nebo ochranu svých Osobních údajů.

Pokud tyto Zásady přijmete při registraci svých Osobních údajů nebo pokud začnete používat naše Produkty a výslovně nevznesete námitky proti obsahu těchto Zásad, budeme mít za to, že těmto Zásadám plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud máte jakýkoli dotaz  týkající se těchto Zásad, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím:
Oddělení služeb: INTELEK.CZ, Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ,
Poštovní adresa: INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,
Sídlo kanceláře pro ochranu osobních údajů: INTELEK.CZ, Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ,
Pobočka: INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,

U všech jiných aplikací pro mobilní zařízení pod značkou INTELEK mají naši klienti kontrolu nad všemi osobními údaji shromážděnými prostřednictvím našich produktů. Údaje shromažďujeme na základě pokynů našich Klientů a zpracování těchto údajů je omezeno na účely poskytování služby, pro kterou si nás naši Klienti najali. Pokud jste zákazníkem některého z našich Klientů a nechcete již být kontaktováni některým z našich Klientů, kteří využívají naše služby, kontaktujte prosím přímo Klienta, se kterým komunikujete.

Definice
V těchto zásadách se osobními údaji rozumí informace vytvořené, shromážděné, zaznamenané a/nebo uložené elektronicky nebo jiným způsobem, které lze použít k identifikaci jednotlivce nebo odrážejí činnost jednotlivce, a to buď pouze na základě těchto informací, nebo na základě těchto informací a dalších informací, ke kterým máme o dané osobě přístup.
Osobní citlivé údaje zahrnují osobní biometrické údaje, záznamy a obsah komunikace, informace o zdravotním stavu, informace o transakcích a přesné informace o poloze. Pokud od vás shromažďujeme osobní citlivé údaje, vygenerujeme před shromažďováním osobních citlivých údajů o vás výslovné oznámení o vašem souhlasu.
Chytrými zařízeními se rozumí taková výpočetní zařízení vyráběná nebo vyráběná výrobci hardwaru, s rozhraním člověk-stroj a schopností přenášet data, která se bezdrátově připojují k síti, včetně: chytrých domácích spotřebičů, chytrých nositelných zařízení, chytrých zařízení na čištění vzduchu atd.

Jaké osobní údaje shromažďujeme
Abychom vám mohli poskytnout naše produkty, požádáme vás o poskytnutí nezbytných osobních údajů, které jsou nutné k poskytnutí těchto produktů. Pokud své Osobní údaje neposkytnete, je možné, že vám nebudeme moci Produkty poskytnout.
1.Údaje, které nám dobrovolně poskytnete.
- Údaje o účtu nebo profilu: Když si u nás zaregistrujete účet, můžeme shromažďovat vaše jméno a kontaktní údaje, například e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno a přihlašovací údaje. Během vaší interakce s našimi produkty můžeme do vašeho účtu dále shromažďovat vaši přezdívku, profilový obrázek, kód země, jazykové preference nebo informace o časovém pásmu.
- Zpětná vazba: Při používání funkcí zpětné vazby a návrhů v našich produktech budeme shromažďovat vaši e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu a obsah vaší zpětné vazby, abychom mohli včas řešit vaše problémy a vyřešit poruchy zařízení.
2.Informace, které shromažďujeme automaticky
- Informace o zařízení: Při interakci s naším Produktem automaticky shromažďujeme informace o zařízení, jako je MAC adresa vašeho zařízení, IP adresa, informace o bezdrátovém připojení, typ a verze operačního systému, číslo verze aplikace, identifikátor oznámení, soubory protokolů a informace o mobilní síti.
- Údaje o používání: Během vaší interakce s našimi Webovými stránkami a službami automaticky shromažďujeme údaje o používání týkající se návštěv, kliknutí, stahování, odeslaných/přijatých zpráv a dalšího používání našich Webových stránek a služeb.
- Informace ze záznamů: Při používání naší aplikace může být nahrán systémový protokol a protokol o výjimkách.
Upozorňujeme, že pouze na základě informací o zařízení nebo informací z protokolu nelze identifikovat konkrétní osobu. Pokud však tyto typy neosobních informací mohou být v kombinaci s dalšími informacemi použity k identifikaci konkrétní osoby, budou tyto neosobní informace považovány za osobní údaje. Pokud jsme nezískali váš souhlas nebo pokud zákony a předpisy o ochraně osobních údajů nestanoví jinak, budeme takové neosobní informace anonymizovat a desenzibilizovat.
- Informace o poloze: Pokud povolíte funkce založené na poloze prostřednictvím nastavení oprávnění ve vašem mobilním zařízení, budeme shromažďovat a zpracovávat informace o vaší poloze, abychom umožnili určité funkce, například spárování s vašimi Chytrými zařízeními. Také můžeme shromažďovat informace o vaší přesné nebo nepřesné zeměpisné poloze v reálném čase, když používáte určitá Chytrá zařízení nebo příslušné služby, například robotický čistič a službu počasí.
Na základě vašeho souhlasu, když povolíte funkci geografického ohraničení na Výrobcích, budou informace o vaší poloze generovány a sdíleny se službami Google Map. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Google má odpovídající opatření na ochranu osobních údajů, která si můžete podrobněji přečíst v Podmínkách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://privacy.google.com/businesses/gdprservices/. Takové používání informací o vaší poloze můžete odmítnout správou nastavení oprávnění v Produktech, po které přestaneme shromažďovat a používat informace o vaší poloze.
3.Související informace o chytrých zařízeních
- Základní informace o chytrých zařízeních: Když připojíte svá Chytrá zařízení k našim Produktům nebo Službám, můžeme shromažďovat základní informace o vašich Chytrých zařízeních, jako je název zařízení, ID zařízení, online stav, čas aktivace, verze firmwaru a informace o aktualizaci.
- Informace o nastavení Chytrého zařízení: Když si zakoupíte produkty související se zabezpečením a nastavíte jejich název nebo popis, například video zvonek, pojmenujete jej "Welcome doorbell", a také informace o změně místa, kde je bezpečnostní produkt spárován, a o případných úpravách tohoto nastavení.
- Informace hlášené chytrými zařízeními: V závislosti na různých Chytrých zařízeních, která se rozhodnete propojit s našimi výrobky nebo službami, můžeme shromažďovat různé informace hlášené vašimi Chytrými zařízeními. Chytré kamery mohou například hlásit snímky nebo videa, která pořídily.

Účely a právní základ pro zpracování osobních údajů
Účely, pro které můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, jsou následující:
- Poskytovat vám služby: Zpracováváme údaje o vašem účtu a profilu(včetně informací o komunitních službách), informace o zařízení, údaje o používání, informace o poloze a informace týkající se chytrých zařízení, abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby, které jste si vyžádali nebo zakoupili. Právním základem pro toto zpracování je plnění naší smlouvy s vámi podle našich podmínek používání.;
- Zlepšování našich služeb: Informace o vašem zařízení, údaje o používání, informace o poloze a informace související s Chytrým zařízením zpracováváme za účelem zajištění funkcí a bezpečnosti našich Produktů, vývoje a zlepšování našich Produktů a Služeb, analýzy efektivity našich operací a prevence a sledování podvodného nebo nevhodného používání. Právním základem pro toto zpracování je plnění naší smlouvy s vámi v souladu s našimi podmínkami používání;
- Nemarketingová komunikace: Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání důležitých informací týkajících se služeb, změn našich podmínek a zásad a/nebo dalších administrativních informací. Protože tyto informace mohou být důležité, nemůžete se ze zasílání takových sdělení odhlásit. Právním základem pro toto zpracování je plnění naší smlouvy s vámi podle našich podmínek používání;
- Marketingová komunikace: Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem poskytování marketingových a propagačních materiálů o našich produktech a službách. Pokud tak učiníme, bude každé sdělení, které vám zašleme, obsahovat pokyny, které vám umožní odhlásit se ze zasílání budoucích sdělení tohoto druhu. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas. Pokud navíc souhlasíte s účastí v naší loterii, soutěži nebo jiných propagačních akcích, můžeme vaše osobní údaje použít ke správě těchto aktivit;
- Personalizace: Můžeme zpracovávat údaje o vašem účtu a profilu, údaje o používání, informace o zařízení, abychom mohli personalizovat design produktů a poskytovat vám služby na míru, například doporučovat a zobrazovat informace a reklamy týkající se produktů vhodných pro vás a zvát vás k účasti na průzkumech týkajících se vašeho používání našich produktů. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas;
- Dodržování právních předpisů: Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud to považujeme za nezbytné nebo vhodné: (a) abychom dodrželi platné zákony a předpisy; (b) abychom vyhověli soudnímu procesu; (c) abychom reagovali na žádosti veřejných a vládních orgánů; (d) abychom prosadili naše podmínky; (e) abychom chránili naše operace, podnikání a systémy; (f) abychom chránili naše práva, soukromí, bezpečnost nebo majetek a/nebo práva ostatních uživatelů, včetně vás; a (g) abychom mohli uplatnit dostupné opravné prostředky nebo omezit škody, které nám mohou vzniknout.
Pokud dojde ke změně účelů zpracování vašich osobních údajů, budeme vás o těchto změnách informovat prostřednictvím e-mailu (uvedeného ve vašem účtu)a/nebo výrazného oznámení na našich webových stránkách o těchto změnách účelů a o možnostech, které můžete mít ohledně svých osobních údajů.

Sdílení, předávání a zveřejňování osobních údajů
Sdílení údajů
Ve společnosti INTELEK sdílíme Osobní údaje pouze způsoby, o kterých vás informujeme. Vaše Osobní údaje můžeme sdílet za následujících okolností:
1) Získat váš výslovný souhlas nebo pověření na prvním místě, nebo poskytnout informace na podporu řešení vašich sporů s jinými uživateli v souladu s vaší formální žádostí;
2) V souladu s příslušnými smlouvami, které jsme s vámi uzavřeli (včetně elektronických smluv a odpovídajících Podmínek používání), nebo jinými poskytnutými právními dokumenty;
3) V souladu s platnými zákony a předpisy, soudními řízeními a jinými povinnými správními nebo soudními požadavky;
4) Za účelem dodržování právních předpisů, exekučních příkazů nebo dodržování našich Podmínek používání a dalších smluv, v rozsahu povoleném právními předpisy, pouze sdílením Osobních údajů lze chránit práva, soukromí, majetek nebo bezpečnost před poškozením pro společnost INTELEK, naše přidružené společnosti, partnery, vás nebo ostatní uživatele společnosti INTELEK;
5) k ochraně našich zařízení, operací a systémů a k uplatnění dostupných opravných prostředků za tímto účelem nebo k omezení škod, které budeme muset poskytnout;
6) Sdílení údajů pro účely akademického výzkumu;
7) Sdílení osobních údajů ve veřejném zájmu v souladu se zákony a předpisy.
8) Dceřiným nebo přidruženým společnostem v rámci naší firemní rodiny za účelem provádění běžných obchodních činností. Budeme sdílet pouze nezbytné Osobní údaje pro uvedený účel a naše přidružené společnosti budou rovněž vázány těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud změní účel zpracování Osobních údajů, získáme opět váš výslovný souhlas, abychom mohli vaše Osobní údaje dále zpracovávat.
- Našim poskytovatelům služeb, kteří jsou třetími stranami a kteří pro nás vykonávají určité funkce související s podnikáním, například hosting webových stránek, analýzu dat, zpracování plateb a kreditních karet, poskytování infrastruktury, IT služby, služby zákaznické podpory, služby doručování e-mailů a další podobné služby, aby nám mohli poskytovat služby. V tomto ohledu sdílíme vaše osobní údaje v legitimním, nezbytném, specifickém a definovaném účelu, přičemž sdílíme pouze ty vaše osobní údaje, které sdílet musíme. Zároveň poskytovatelé služeb třetích stran nebudou mít přístup k přesným Osobním údajům o vás a nemají právo používat Osobní údaje pro jiné účely zpracování, které s námi smluvně sjednali.
- Našim zákazníkům a dalším obchodním partnerům, kteří vám přímo či nepřímo poskytují vaše Chytrá zařízení a/nebo sítě a systémy, jejichž prostřednictvím přistupujete k našim Webovým stránkám a službám a využíváte je.
S výjimkou výše popsaných třetích stran, pokud se rozhodneme sdílet vaše Osobní údaje, může nás k tomu opravňovat pouze váš souhlas. Třetí strany, se kterými sdílíme Osobní údaje, jsou povinny dodržovat Smlouvu o mlčenlivosti a tyto Zásady ochrany osobních údajů, aby zpracovávaly Osobní údaje v souladu s definovanými pokyny, bezpečnostními opatřeními a důvěrností.

Předávání údajů
Ve společnosti INTELEK předáváme Osobní údaje pouze způsoby, o kterých vás informujeme. Vaše Osobní údaje můžeme předávat z následujících důvodů:
1) Získat váš výslovný souhlas nebo pověření na prvním místě;
2) V souladu s platnými zákony a předpisy, soudními řízeními a jinými povinnými správními nebo soudními požadavky;
3) V souladu s příslušnými smlouvami, které jsme s vámi uzavřeli (včetně elektronických smluv a příslušných Podmínek používání), nebo jinými poskytnutými právními dokumenty;
4) Za účelem dodržování právních předpisů, exekučních příkazů nebo dodržování našich Podmínek používání a dalších smluv, v rozsahu povoleném právními předpisy, pouze sdílením Osobních údajů lze chránit práva, soukromí, majetek nebo bezpečnost před poškozením společnosti INTELEK, našich přidružených společností, partnerů, vás nebo jiných uživatelů společnosti INTELEK;
5) k ochraně našich zařízení, operací a systémů a k uplatnění dostupných opravných prostředků za tímto účelem nebo k omezení škod, které budeme muset poskytnout;
6) Sdílení údajů pro účely akademického výzkumu;
7) Sdílení osobních údajů ve veřejném zájmu v souladu se zákony a předpisy.
Dceřiným nebo přidruženým společnostem v rámci naší firemní rodiny za účelem provádění běžných obchodních činností. Budeme sdílet pouze nezbytné Osobní údaje pro uvedený účel a naše přidružené společnosti budou rovněž vázány těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud změní účel zpracování Osobních údajů, získáme opět váš výslovný souhlas, abychom mohli vaše Osobní údaje dále zpracovávat.
- Našim poskytovatelům služeb, kteří jsou třetími stranami a kteří pro nás vykonávají určité funkce související s podnikáním, například hosting webových stránek, analýzu dat, zpracování plateb a kreditních karet, poskytování infrastruktury, IT služby, služby zákaznické podpory, služby doručování e-mailů a další podobné služby, aby nám mohli poskytovat služby. V tomto ohledu sdílíme vaše osobní údaje v legitimním, nezbytném, specifickém a definovaném účelu, přičemž sdílíme pouze ty vaše osobní údaje, které sdílet musíme. Zároveň poskytovatelé služeb třetích stran nebudou mít přístup k přesným Osobním údajům o vás a nemají právo používat Osobní údaje pro jiné účely zpracování, které s námi smluvně sjednali.
- Našim zákazníkům a dalším obchodním partnerům, kteří vám přímo či nepřímo poskytují vaše Chytrá zařízení a/nebo sítě a systémy, jejichž prostřednictvím přistupujete k našim Webovým stránkám a službám a využíváte je.
S výjimkou výše popsaných třetích stran, pokud se rozhodneme sdílet vaše Osobní údaje, může nás k tomu opravňovat pouze váš souhlas. Třetí strany, se kterými sdílíme Osobní údaje, jsou povinny dodržovat Smlouvu o mlčenlivosti a tyto Zásady ochrany osobních údajů, aby zpracovávaly Osobní údaje v souladu s definovanými pokyny, bezpečnostními opatřeními a důvěrností.

Předávání údajů
Ve společnosti INTELEK předáváme Osobní údaje pouze způsoby, o kterých vás informujeme. Vaše Osobní údaje můžeme předávat z následujících důvodů:
1) Získat váš výslovný souhlas nebo pověření na prvním místě;
2) V souladu s platnými zákony a předpisy, soudními řízeními a jinými povinnými správními nebo soudními požadavky;
3) V souladu s příslušnými smlouvami, které jsme s vámi uzavřeli (včetně elektronických smluv a příslušných Podmínek používání), nebo jinými poskytnutými právními dokumenty;
4) V případě jakékoli reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného nakládání s celým naším podnikem, majetkem nebo akciemi nebo jejich částí (mimo jiné v souvislosti s konkurzním nebo podobným řízením). V takovém případě budete informováni prostřednictvím e-mailu a/nebo výrazného oznámení na našich webových stránkách o jakékoli změně vlastnictví, neslučitelných nových způsobech použití vašich osobních údajů a možnostech, které můžete mít ohledně svých osobních údajů. Za takových okolností budeme vyžadovat, aby třetí strany, kterým byly Osobní údaje předány, dodržovaly tyto Zásady ochrany osobních údajů, v opačném případě od nich budeme vyžadovat, aby získaly váš souhlas a oprávnění ke zpracování Osobních údajů.

Zpřístupnění údajů
Vaše Osobní údaje zveřejňujeme pouze za následujících podmínek a přijímáme bezpečnostní opatření odpovídající průmyslovým standardům:
1) Na základě vaší žádosti a prostřednictvím vašeho souhlasu zveřejníme vaše Osobní údaje;
2) Pokud je nutné poskytnout Osobní údaje v souladu se zákony a předpisy, povinným správním vymáháním nebo soudními požadavky, můžeme Osobní údaje zveřejnit odpovídajícím způsobem s definovanými typy údajů a způsobem zveřejnění. Za předpokladu dodržování zákonů a předpisů budeme při obdržení výše uvedené žádosti o zpřístupnění Osobních údajů vyžadovat odpovídající platné právní dokumenty, předvolání nebo vyšetřovací dopisy. V rozsahu povoleném zákony a předpisy jsou soubory, které zveřejňujeme, chráněny šifrovacími klíči.

Bezpečnostní opatření
Používáme komerčně přiměřená fyzická, administrativní a technická bezpečnostní opatření, abychom zachovali integritu a bezpečnost vašich osobních údajů, mimo jiné včetně následujících bezpečnostních opatření: zavedení přísných interních systémů a procesů správy dat, šifrování osobních údajů (včetně přenosu, ukládání a zpracování), znecitlivění údajů, oddělení rolí a povinností zaměstnanců, provádění školení o bezpečnosti a ochraně osobních údajů pro naše interní zaměstnance, kontrola a monitorování přístupu atd., abychom zabránili úniku, nezákonnému použití, neoprávněnému přístupu nebo porušení osobních údajů.
Pokud máte důvod se domnívat, že vaše interakce s námi již není bezpečná (například pokud máte pocit, že bylo ohroženo zabezpečení jakéhokoli účtu, který u nás můžete mít), můžete nás o problému neprodleně informovat zasláním e-mailu s kontaktními údaji Vaší společnosti.
Pokud bezpečnostní incident ovlivní zabezpečení vašeho účtu nebo osobních údajů, neprodleně vás budeme informovat prostřednictvím e-mailové adresy, telefonního čísla nebo Centra oznámení atd. které jste nám poskytli, a budeme vás informovat o případných návrzích na snížení souvisejících rizik nebo jejich předcházení. V případě potřeby neprodleně přijmeme vhodná nápravná opatření v souladu s interním plánem bezpečnostní reakce a podáme příslušnou zprávu příslušným orgánům.

Práva jednotlivce na ochranu osobních údajů
Respektujeme vaše práva a kontrolu nad vašimi osobními údaji. Můžete uplatnit kterékoli z následujících práv:
Prostřednictvím "Já &rt; Osobní centrum (Portrét) &rt; Účet a zabezpečení" nebo prostřednictvím "Já &rt; Často kladené otázky a zpětná vazba" v aplikaci;
Zasláním e-mailu na adresu gdpr@pass.cz.

Za uplatnění svých osobních práv nemusíte platit žádný poplatek. Podle různých zákonů o ochraně osobních údajů bude vaše žádost o osobní práva vyřízena do 15 pracovních dnů, resp. do 30 kalendářních dnů z důvodu odlišného požadavku na odpověď.
Pokud se rozhodnete nám napsat e-mail, uveďte, prosím, jasně, jaké informace chcete ve své žádosti změnit, zda si přejete vymazat své osobní údaje z naší databáze nebo nám jinak sdělte, jaká omezení byste chtěli, abychom vaše osobní údaje používali. Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme z bezpečnostních důvodů požádat o ověření vaší totožnosti, než podnikneme další kroky na základě vaší žádosti.

Můžete:
požádat o přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme;
požadovat, abychom opravili nepřesné nebo neúplné Osobní údaje, které o vás zpracováváme;
požadovat vymazání osobních údajů, které se vás týkají;
požadovat dočasné nebo trvalé omezení zpracování některých nebo všech vašich osobních údajů;
požadovat předání osobních údajů vám nebo třetí straně, pokud údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy s vámi a pokud je naše zpracování automatizované;
Odmítnout nebo vznést námitku proti našemu používání vašich osobních údajů, pokud je naše používání založeno na vašem souhlasu nebo našich oprávněných zájmech.
- Odvolání souhlasu: Vaše právo na odvolání souhlasu s ochranou osobních údajů uplatníme následujícími způsoby:
1) V případě souhlasů s ochranou osobních údajů získaných prostřednictvím systémových nastavení zařízení lze váš souhlas odvolat změnou oprávnění zařízení, včetně polohy, fotoaparátu, fotoalba (knihovny obrázků/videotéky), mikrofonu, nastavení Bluetooth, oznámení a dalších souvisejících funkcí;
2) V marketingových sděleních, s nimiž souhlasíte, obsahují informace, které vám zasíláme, pokyny, které vám umožňují odvolat souhlas v souladu se způsobem "odhlášení" popsaným v informacích;
3) Odhlásit se z chytrého zařízení prostřednictvím aplikace a informace související s chytrým zařízením nebudou shromažďovány;
4) Používáním produktu s návštěvnickým režimem nebudeme shromažďovat žádné vaše osobní údaje;
Pokud svůj souhlas nebo oprávnění odvoláte, je možné, že vám nebudeme moci nadále poskytovat odpovídající produkty nebo služby. Odvolání souhlasu nebo pověření však nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu před odvoláním.
O vymazání účtu: Funkci Odstranění naleznete prostřednictvím "Já &rt; Osobní centrum(Portrét) &rt; Účet a zabezpečení &rt; Odstranit účet".

Mezinárodní přenos shromážděných informací
Společnost INTELEK primárně dodržuje požadavek lokalizace údajů a minimální údaje zahrnují mezinárodní přenos, přičemž v zájmu usnadnění naší činnosti můžeme vaše osobní údaje přenášet, uchovávat a zpracovávat v jiných jurisdikcích, než kde žijete. Zákony těchto zemí se mohou lišit od zákonů platných v zemi vašeho bydliště. Pokud tak učiníme, zajistíme přiměřenou úroveň ochrany těchto údajů pomocí následujícího přístupu:
Včetně, ale ne pouze, dohody na základě schválených standardních smluvních doložek EU podle GDPR čl. 46. Další informace naleznete na adrese
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-di...
Pokud chcete získat další podrobnosti o ochranných opatřeních, která jsme zavedli, můžete nás kontaktovat přímo, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Uchovávání údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme po minimální dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud neexistuje zvláštní právní požadavek, abychom údaje uchovávali po delší dobu.
Vhodnou dobu uchovávání určíme na základě množství, povahy a citlivosti vašich osobních údajů a po uplynutí doby uchovávání vaše osobní údaje zničíme. Pokud tak z technických důvodů nemůžeme učinit, zajistíme, aby byla zavedena vhodná opatření, která zabrání dalšímu takovému použití vašich Osobních údajů.

Ochrana osobních údajů malých dětí
Ochrana soukromí malých dětí je pro nás obzvláště důležitá. Podle různých předpisů o ochraně osobních údajů a soukromí nejsou Služby určeny osobám mladším osmnácti (18) let a žádáme, aby nám tyto osoby neposkytovaly žádné Osobní údaje. Vědomě neshromažďujeme Osobní údaje od osob mladších osmnácti (18) let, pokud nejprve nezískáme souhlas rodiče nebo zákonného zástupce tohoto dítěte. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili Osobní údaje od osoby mladší osmnácti (18) let bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce tohoto dítěte, podnikneme kroky k odstranění těchto informací.

Změny zásad ochrany osobních údajů
Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme aktualizovat tak, aby odrážely změny našich informačních postupů, nejméně však jednou ročně. Bez vašeho výslovného souhlasu neporušíme vaše práva na ochranu osobních údajů podle těchto Zásad ochrany osobních údajů. V případě jakýchkoli pravidelných aktualizací poskytneme tyto informace na stránce Zásady nebo v Centru oznámení v aplikaci nebo jinými vhodnými kanály. Doporučujeme vám, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali a seznamovali se s nejnovějšími informacemi o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů.
Pokud provedeme jakékoli podstatné změny, budeme vás informovat kanály, ke kterým máte snadný přístup, například e-mailem nebo SMS (zasláním na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu) nebo prostřednictvím oznámení na těchto webových stránkách předtím, než změna vstoupí v platnost.
Kontaktujte nás
Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich postupů nebo těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím následujícím způsobem:
INTELEK.CZ
Poštovní korespondenční adresa: Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ,
Pobočka: Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,
E-mail: gdpr@pass.cz

 

Česky