Reklamace produktů iGET

1. Reklamace produktů iGET:
Reklamaci můžete uplatnit buďto u svého prodejce a nebo přímo v autorizovaném servisním středisku, kdy si prostřednictvím reklamačního portálu https://reklamace.intelek.cz zavedete nový požadavek na reklamaci. Portál Vám následně přidělí RMA číslo, kterým označíte Váš produkt a spolu s kopií nákupního dokladu zašlete do servisu.
 
V případě zaslání zařízení bez přidělení čísla RMA může dojít ke zpoždění příjmu zařízení do servisu a v případě, že se nepodaří identifikovat, že jde o reklamaci, tak může být zařízení vráceno zpět.
 
2. Reklamovaný produkt umístěte do originální krabice nebo do pevné krabice tak, aby nemohlo dojít k poškození během dopravy reklamovaného produktu do servisního střediska.
 
3. Na poškozené zboží při přepravě do servisního střediska se reklamace nevztahuje. Reklamaci je nutné uplatnit u přepravní služby.
 
4. Před vlastní reklamací nejdříve zkontrolujte, zda na webové stránce vašeho produktu není již přítomna oprava/aktualizace nebo si pročtěte webové stránku našeho helpdesku s návody a postupy.
 
5. PŘED REKLAMACÍ PROVEĎTE ZÁLOHU VAŠICH KONTAKTŮ A DALŠÍCH DAT (APLIKACE, FOTKY, VIDEA apod.), JINAK SE VYSTAVUJETE MOŽNÉ ZTRÁTĚ VŠECH VAŠICH DAT!
 

Děkujeme za pochopení

Česky