Podpora: Alarmy a příslušenství

Dříve než nám zašlete dotaz na náš Helpdesk ohledně nefunkčnosti zařízení pročtěte si nejdříve níže uvedené body, zda již existuje řešení. Opravdu to udělejte, neboť přes 50% dotazů má řešení popsané níže. Děkujeme.

Rozdělení dle alarmu:
 
a) Alarm iGET SECURITY M2B
1) Alarm nenačítá SIM kartu.
Je nutné aby vložená SIM karta byla bez PIN kódu. Pokud má SIM karta PIN kód, zrušte jeho nastavení pomocí mobilního telefonu. Po vložení SIM karty do telefonu v nabídce Nastavení, popř. Zabezpečení je obsaženo právě také toto nastavení.
 
2) Při odesílání SMS alarm vydává hlasité zvuky z reproduktoru.
Bohužel v tomto případě je nutné poslat alarm k vašemu prodejci. Je nutná aktualizace firmware. V servise ji provedeme ihned a pošleme alarm zpět k prodejci.

3) Existuje novější verze manuálu nežli je přiložena u alarmu? Jsou dostupné verze v jazycích CZ i SK?
Ano, nejnovější verze manuálů jsou umístěny na webu, přímo v sekci Produkty -> Alarmy -> iGET SECURITY M2B -> Manuály

4) Alarm nereaguje na pokyny klíčenky.
Je nutné klíčenku opětovně připárovat k alarmu, řiďte se pokyny v manuálu (Přídání dálkového ovladače do systému)

5) Alarm nereaguje na signál od detektoru, senzoru, čidla.
Je nutné detektor opětovně připárovat k alarmu, řiďte se pokyny v manuálu (Přídání defenzivní zóny/detektoru) a dale pokročilé nastavení pro tento detektor (Programování defenzivních zón/detektoru)

6) Na detektoru neustále svítí červená nebo oranžová LED dioda
Jedná se o signalizaci slabé baterie, prosím vyměňte baterii v detektoru co nejdříve.

7) Na napájecím adaptéru centrální jednotky nesvítí dioda
Napájecí adaptér je vadný, kontaktujte Servisní podporu a nový, pokud bude alarm v záruce, bude vám adaptér zdarma zaslán.

8) Jaké přidělené číslo má PIR detektor a dveřní detektor, které jsou v základním setu M2B? Pro jejich další konfiguraci apod.
Dveřní detektor má číslo 01, pohybový PIR detektor má číslo 02.

9) Jakým způsobem provedu změnu SMS textů pro jednotlivé detektory?
Pokročilé nastavení detektorů se provádí dle bodu v manuálu: 20) Programování detektorů. Zde je na výběr několik variant, jiné varianty nejsou možné.

10) Je možné nastavit jiné názvy zón než jsou předdefinované?
- není, je možné pouze vybrat z názvů: SOS Alarm, Požární alarm, Únik plynu, Alarm dveří, Alarm hala, Okenní alarm, Alarm pokoj 1, Alarm pokoj 2. Kompletní změnu názvů podporuje alarm iGET SECURITY M3.

11) Vypnutí zvuku venkovní sirény iGET SECURITY P12 při aktivaci/deaktivaci alarmu iGET SECURITY M2B
Vypnutí pípnutí u venkovní sirény při aktivaci/deaktivaci alarmu je nutno nastavit přímo v siréně a to mechanicky přesunout propojky na konektoru CN1 do pozice OFF. Nutno posunout propojky na piny 4,6 a 3,5.

12) Zasílá alarm iGET SECURITY M2B zprávy SMS v českém jazyce?
Ano, zasílá, např. zpráva při poplachu vypadá takto:
04 zona Pokoj 1 Poplach
Značí že v zóně č.4 označené jako Pokoj1 vypukl poplach.

 

b) Alarm iGET SECURITY M3

1) Klíčenka nereaguje na mé pokyny nebo reaguje jen občas?
- při používání klíčenky je nutné vždy dané tlačítko stisknout dlouze, i 1 až 2 vteřiny, je to ochrana proti nechtěnému stisknutí.

2) Dotykový panel alarm nereaguje, reaguje jen občas.
- dotykový panel je z důvodu úspory v úsporném režimu, veškeré povely začínejte dlouhým stiskem prostředního tlačítka, poté již budou aktivní veškerá ostatní. Všechna používejte dlouhým jasným stiskem.

3) Venkovní siréna M3P11 je s alarmem spárovaná, ale nelze ji vypnout.
- prosím instalujte nový firmware pro alarm M3 dostupný na www.iget.eu.

4) Venkovní siréna obsahuje v aplikaci další možné nastavení, na ty siréna ovšem nereaguje.
- prosím instalujte nový firmware pro alarm M3 dostupný na www.iget.eu.

5) Jakým způsobem mám nastavit čas a datum na hlavní jednotce alarmu?
- stačí poslat jeden pokyn z aplikace iGET z mobilního telefonu např. aktivovat alarm a čas a datum se během 1 minuty od aktivace načte.

6) Může SIM karta v alarmu obsahovat PIN kód?
- ne, prosím zrušte žádost PIN kódu pomocí mobilního telefonu a poté SIM vložte do alarmu.

7) V aplikaci vidím některé položky nepřeložené do češtiny, bude nějaká aktualizace?
- ano, do aplikace jsou neustále přidávány nové funkce a poté postupně probíhá překlad, který bude v nové aktualizaci zobrazen správně v daném jazyce.

8) Je nutné nastavovat alarm pomocí SMS zpráv z aplikace iGET z mobilního telefonu?
- ano, je to nutné.

9) Jak nastavím funkci Zůstatek na kartě SIM?
- nelze, není podpora od mobilního operátora.

10) Kolik mohu připojit k alarmu dálkových ovladačů (klíčenek)?
- max. 99 ks.

11) Kolik kusů bezdrátového příslušenství mohu připojit k alarmu? (jedná se o detektory, sirény, řízené zásuvky, IP kamery)
- je možné připojit max. 300 ks.

12) Je možné připárovat k alarmu M3 jakoukoliv bezdrátovou IP kameru?
- ne, je možné připojit pouze kameru iGET SECURITY M3P15, M3P18, M3P20, M3P15v2, M3P18v2, M3P20v2.

13) Je možné připojit k alarmu iGET SECURITY M3 jakékoliv bezdrátové příslušenství i od jiných výrobců?
- ne, je možné připojit jen příslušenství iGET SECURITY M3Px (x značí číslo daného příslušenství)

14) Je možné připojit k alarmu iGET SECURITY M3 některé příslušenství z alarmu M2B?
 - ne, je možné připojit jen příslušenství iGET SECURITY M3Px (x značí číslo daného příslušenství). Pro alarm M2B je příslušenství Px, pro alarm M3 je příslušenství M3Px.

15) Jakým způsobem komunikuje alarm iGET SECURTY M3 a IP kamera M3P15/M3P18/M3P20/M3P15v2/M3P18v2/M3P20v2?
- alarm komunikuje s aplikací v mobilním telefonu pomocí SMS zpráv. Kamera komunikuje zvlášť a vysílá datový tok videa pomocí připojení k WiFi bezdrátové domácí síti nebo pomocí Ethernetového kabelu.

16) Občas nelze alarm iGET SECURTY M3 aktivovat/deaktivovat pomocí klíčenky.
- je nutné nahrát nejnovější firmware z www.iget.eu

17) Jak změním/zaktualizuji jazyk v mobilní aplikaci iGET SECURITY?
- na hlavní stránce mobilní aplikace "iGET SECURITY" uprostřed vpravo stiskněte ikonu "tří čárek - nastavení", a dále první položka "Nastavení jazyka aplikace".
 

18) Jak změním jazyk na panelu alarmu iGET SECURITY M3?
- na obrazovce "Nastavení zařízení" stiskněte "Pokročilá nastavení" a na další obrazovce "Jazyk hlavního panelu alarmu". Zobrazí se dostupné jazyky.

19) Funkce "Kontrola dveří při aktivaci" není obsažena v aplikaci
- tato funkce musela být bohužel zrušena jelikož nebyla 100% stabilní.

20) Klíčenky nebo jiné příslušenství není možné připárovat pomocí QR kódu.
- při zadávání názvu při párování detektoru je nutné nepoužívat spec. české znaky jako ě,š,č,ř,ž,ý,á,í,é.
 
21) Na detektoru je nastaveno zpoždění, ale reaguje ihned.
Při nastavení pomocí mobilní aplikace:
Pokročilá nastavení -> Doba zpoždění před poplachem, Doba zpoždění před aktivací
Také je nutné nastavit kterých detektorů se má zpoždění týkat, tzv. "zpoždění aktivovat". V Nastavení -> Bezpeč. příslušenství -> vyberte daný detektor -> Upravit nastavení doplňku -> Zpoždění: aktivace zpoždění posuňte do polohy aktivní a uložte.
 
22) Není možné spárovat alarm s mobilním telefonem.
Zde je kompletní postup pro párování:
https://youtu.be/EufmG8fMlXI
 

23) Jaké telefonní číslo mám zadat do mobilní aplikace iGET v prvním kroku?
Zadává se telefonní číslo SIM karty, která je vsunutá v alarmu M3. Pozor, nezadávejte telefonní číslo svého mobilu!

24) Základní heslo v aplikaci iGET při párování.
Základní heslo pro administrátora pro přidání alarmu je 123456. Pro uživatele je 1234.

25) Popis/Nastavení chování jednotlivých detektorů/senzorů:
- Zakázat: čidlo nefunkční, systém na ně nereaguje,
- Okamžitý: ihned spustí poplach, bez zpoždění, jak v režimu Doma tak v režimu Aktivní,
- 24 hod: aktivní vždy, v režimu Aktivní, režimu Doma i nekativní, např. pro plynové a kouřové detektory,
- Doma: při režimu Doma není aktivní, a při režimu Nekativní také není aktivní, je aktivní jen při režimu Aktivní,
- Zvonění, uvítací gong, aktivní ve všech režimech, jen zahraje melodii jako např. při vstupu do obchodu.
 
26) Zrušení zasílání SMS při zakódování a odkódování alarmu
V aplikaci pro mobilní telefon: Nastavení zařízení -> Nouzové kontakty -> Upravení kontaktů(1) -> zde zadejte Vaše telefonní číslo a zaškrtněte volbu "Příjem SMS od alarmu", a odškrtněte volby "Aktivace pomocí aplikace" a "Aktivace/Deak. ovladačem".
 
27) Je možné připojení ke kamerám iGET SECURITY M3P15/M3P18/M3P20/M3P15v2/M3P18v2/M3P20v2 pomocí PC?
Toto není možné, kamery podporují pouze připojení pomocí aplikace pro iOS/Android
 
28) Alarm iGET SECURITY M3 nezasílá při poplachu SMS na druhé tel. číslo, pouze na první číslo.
Zaslání druhé SMS proběhne až po odeslání první SMS, prosím pouze vyčkejte, SMS dorazí. Pokud vznikne poplach a vy jej po pár vteřinách deaktivujete, alarm již nestihne zaslat druhou SMS, ale pouze tu první.
 
29) Po instalaci aplikace k alarmu do noveho telefonu mi ukazuje jen některé funkce takze nemohu přidávat nové zařízení ani casovat alarm.
Při instalaci je nutné zadat heslo 123456 aby byl přiřazen administrátorský účet, pokud se zadá uživatelský s heslem 1234 tak jsou dostupné jen některé funkce. Pokud alarm přiřazujete k novému telefonu je nutné provést reset alarmu do továrního nastavení a nastavit s novým telefonem znovu.
 
30) Nelze připárovat klávesnici M3P13v2, nebo klávesnice stále svítí a nezhasne
Ověřte, zdali máte instalovanou nejnovější verzi aplikace, pokud ne, instalujte ji z Google Play/iOS store.
Před párováním je nutné krátce stisknout tlačítko Reset na klávesnici. Pokud jste na toto zapomněli, je nutné klávesnici odpárovat z aplikace, poté ji vypnout a zapnout a stisknout tlačítko Reset. Poté klávesnici znovu připárujte k alarmu.
 
31) Je možné při změně telefonu přenést i nastavení z aplikace do nového telefonu?
Pro alarm M3: Ne, bohužel je nutné provést celé nastavení znovu.
Pro alarm M4: Ano, stačí si v aplikaci iGET M4 vytvořit uživatelský účet s emailem, veškeré nastavení je ukládáno na servery, po přihlášení pomocí vašeho jména a hesla na novém telefonu se veškeré nastavení automaticky načte do alarmu i do aplikace telefonu.
 
32) Jak postupovat když má příslušenství poškozený QR kód?
- pod QR kódem je uvedeno "ID" zařízení, stačí toto ID  zadat do generátoru QR kódů a QR kód se vygeneruje, poté stačí naskenovat, např. lze použít tento generátor: http://www.qr-code-generator.com
 
33) Používám dvousimkartový telefon a stále není možné Nastavit/ovládat alarm iGET SECURITY M3.
Je nutné odinstalovat aplikaci iGET SECURITY M3, ponechat v mobilním telefonu pouze SIM kartu kterou chcete používat pro komunikaci s alarmem. Poté aplikaci iGET SECURITY M3 nainstalovat a spárovat s alarmem. Nyní je možné do mobilního telefonu vložit druhou SIM kartu.
 
34) Alarm M3 neposílá SMS o poplachu, zatímco SMS o nastavení, aktivaci a deaktivaci odesílá.
V nastavení -> Nouzové kontakty vyplňte u prvního kontaktu Vaše telefonní číslo, a zaškrtněte buď volbu SMS nebo telefonování. Není možné použít obojí současně! U volby SMS dále zvolte které SMS požadujete. Pokud budete testovat, ponechejte poplach vyvolaný alespoň 30 vteřin, jelikož alarm musí zahájit při poplachu odesílání SMS. Pokud jej po vyvolání poplachu ihned deaktivujete tak SMS ani nestihne odeslat.
 
35) Nelze přidat příslušenství, alarm hlásí neznámou chybu.
Je nutné zadávat názvy příslušenství bez diakritiky a speciálních znaků.
 
36) Nelze přidat příslušenství, alarm hlásí neznámou chybu nebo se aplikace zastaví.
Je nutné nafotit tyto QR kódy a pomocí systému helpdesk zaslat. Technik vygeneruje nové QR kódy které jsou již plně funkční a zašle. Za tyto komplikace se omlouváme, systém helpdesk zde: https://helpdesk.intelek.cz

 

 
c) Alarm iGET SECURITY M4 / M5-4G a příslušenství EP15, EP18, EP20
1) Jak je možné odstranit/odpárovat příslušenství ze seznamu alarmu?
- Otevřete seznam kde je dané příslušenství. Na řádku kde je dané příslušenství proveďte tah z prava doleva, na tomto řádku se v pravé části objeví dotaz zdali chcete smazat. U IP kamery klikněte na název kamery, v dolní části je dotaz zdali chcete smazat.
 
2) Nelze nastavit připojení kamery M3P20v2 k bezdrátové WiFi síti.
- Při nastavování pomocí aplikace iGET M4 vypněte datový přenos na mobilním telefonu, ponechejte pouze zapnuté WiFi připojení.
 
3) Alarm nenačítá SIM kartu.
- zkontrolujte, zdali SIM karta neobsahuje PIN kód, je nutné aby byl vypnutý,
- zkontrolujte, zdali je karta opravdu aktivovaná, tj. vložte ji do mobilního telefonu a odešlete z ní SMS zprávu na jiný mobilní telefon, pokud bude odeslána a doručena, je to v pořádku,
- SIM kartu "vyloupněte" na nejmenší velikost microSIM a vložte ji do adaptéru na SIM karty, viz. odkaz např. níže. Některé SIM karty jsou totiž úzké a alarm je bez redukce nemůže načíst, redukce přidá na tloušťce SIM karty a již bude načtena.
 
4) Přístup pomocí RTSP na kamerách iGET SECURITY EP15 / EP18 / EP20
- pro přístup k video streaumu doporučujeme použít program VLC Player,
- hlavní stream rtsp://192.168.1.123/0
 
5) Jaká je spotřeba dat alarmu M5-4G při připojení na 4G/LTE síť?
- měsíčně se jedná o cca. 300 MB,
- velikost nového firmware pro alarm se pohybuje od 10MB do 20 MB.
 
6) Jak přidám dalšího uživatele k alarmu M4 nebo M5?
a) Na prvním telefonu který má již připárovaný alarm klikněte v aplikaci na ikonu Nastavení -> Uživatelé, nyní "+" u textu "Uživatelé s přístupem do vašeho systému".
b) Nyní vyberte jaké přístupy nový uživatel bude mít: Administrátor/Uživatel/Host.
c) Zobrazí se QR kód pro oskenování.
d) Nyní na druhém telefonu nainstalujte aplikaci a spusťte ji.
e) Nyní klikněte na "Registrovat se" a proveďte registraci pomocí emailu nebo tel. čísla pomocí tlačítka "Vytvořit účet".
f) Po přihlášení klikněte na "Přidat alarm pomocí QR kódu" a oskenujte QR kód který je zobrazený na prvním telefonu.
 
Nenašli jste odpověď na Váš dotaz? Pak použijte náš Helpdesk, kde se vám budou věnovat školení technici.

 

Česky