Souhlas se zpracováním osobních údajů - nositelnosti

Souhlas se zpracováním osobních údajů
1.    Tímto uděluji obchodní společnosti INTELEK spol. s r.o., IČ: 4944611, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12338, nově přejmenovanou na INTELEK servis s. r.o., IČ: 4944611, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 353200 a nástupnické obchodní společnosti INTELEK.CZ s.r.o., IČ 14089459, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 360411 (dále jen „Správce“) souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) v souvislosti s provozováním aplikace iGET FIT zpracovával tyto mé osobní údaje:
-    emailová adresa,
-    pohlaví,
-    datum narození,
-    údaje o tělesné výšce a váze,
-    informace související s Vaším sportovním výkonem a denním režimem (například počet kroků, srdeční tep a tlak, průběh a délka spánku, spálené kalorie, chůze, kolo, plavání atp.),
-    informace o konkrétním zařízení (například model hardwaru, verze operačního systému, jedinečné identifikátory zařízení a informace o mobilní síti včetně telefonního čísla).

2.    Tyto údaje budou zpracovávány za účely:
-    zálohování do cloudového úložiště,
-    anonymizované osobní údaje za účely vyhodnocení a porovnání s jinými uživateli aplikace, toto anonymní vyhodnocení Vám následně můžeme zobrazit v aplikaci,
-    emailová adresa za účely reklamních a marketingových akcí, tj. zejména zasílání obchodních sdělení.

3.    Tyto údaje budou Správcem zpracovány po celou dobu, po kterou budete využívat služby Správce. Pro účely přímého marketingu bude správce osobní údaje zpracovávat dále po dobu 5 let, nebo dokud tento souhlas neodvoláte. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky, osobně či prostřednictvím svých zaměstnanců. Zpracování osobních údajů pro účely reklamních a marketingových budou provádět dále tito zpracovatelé:
-    provozovatel cloudového úložiště Satomar, s.r.o., IČ: 29201586, se sídlem Šimáčkova 247/31, Líšeň, 628 00 Brno,

4.    S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu remove@intelek.eu nebo dopisu na kontaktní údaje INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, Černovice, 627 00 Brno.

5.    Vezměte, prosím, na vědomí, že podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo:
-    vzít souhlas kdykoliv zpět,
-    požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
-    požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
-    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
-    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
-    v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.    Udělením tohoto souhlasu prohlašuji, že jsem si vědom/a, že plnění smlouvy není vázáno na udělení tohoto souhlasu a že tento souhlas uděluji na základě své svobodné vůle.

Zpět

Česky